• 0 800 210-990
    безкоштовно по Україні
  • +380 (44) 233-70-20
    телефон у Києві
  • безкоштовно в усьому світі

35 клас МКТП

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи.

Опис

До Класу 35 належать, головним чином, послуги, що їх надають особам чи установам, з метою: (1) допомогти в роботі чи керуванні торговельними підприємствами, або (2) допомогти в керуванні справами або в комерційній діяльності промислового чи торговельного підприємства, а також послуги, що їх надають рекламні підприємства, які забезпечують зв'язок зі споживачами та сповіщають про всілякі товари і послуги за допомогою усіх засобів інформування.

Зокрема, до Класу належать:

  • розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; такі послуги можуть надаватися роздрібними магазинами, підприємствами оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів, наприклад через веб-сайти або шляхом замовляння товарів за телевізійною рекламою;
  • послуги щодо реєстрування, переписування, складання, збирання та систематизування письмових повідомин і записів, а також щодо збирання математичних і статистичних даних; послуги рекламних агентств, а також такі послуги як розповсюджування проспектів чи зразків безпосередньо або поштою. До цього Класу можна віднести рекламування інших послуг таких як, наприклад, банківські позики, а також радіорекламу.

До Класу не належать:

послуги щодо оцінювання і складання науково-технічних звітів, що не пов'язані безпосередньо з роботою або керуванням справами промислових або торговельних підприємств (див. алфавітний перелік послуг).

Послуги:

Агентства комерційного інформування; Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; Аналізування собівартості; Артисти-виконавці (Керування справами -); Аудит комерційної діяльності; Аукціонний продаж; Бухгалтерський облік; Вивчання ринку; Визначання громадської думки; Випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; Виставки (Влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби; Відповідачі телефонні (Послуги -) для відсутніх абонентів; Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; Влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; Газети (Передплачування -) [посередництво]; Готелі (Керування справами в -); Громадська думка (Визначання -); Демонстрування товарів; Ділове досліджування; Ділове інформування; Ділове оцінювання; Ділове розвідування; Ділові довідки; Довідки ділові; Документи (Множення -); Допомога в керуванні справами; Досліджування ділове; Досліджування ринкове; Економічне прогнозування; Експертування на ділову успішність; Замовлення на купівлю (Адміністративне обробляння -); Записування повідомин; Засоби комунікації (Представляння продуктів через -), з метою роздрібного продажу; Збирання інформації до комп'ютерних баз даних; Збирання статистичних даних; Звіти про стан рахунків (Складання -); Зв'язки з громадськістю (Послуги щодо -); Зразки (Розповсюджування -); Імпортно-експортні агентства; Інвойсування; Інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; Інформування ділове; Канцелярські машини і обладдя (Наймання [прокат] -) *; Керування (Допомога у комерційному або промисловому -); Керування (Дорадча допомога в діловому -); Керування (Комерційне -) ліцензуванням товарів і послуг для інших; Керування комп'ютерними файлами; Керування справами (Допомога в -); Керування справами (Консультування щодо -); Керування справами (Поради щодо налагоджування і -); Керування справами артистів-виконавців; Керування справами в готелях; Керування справами у спорті [менеджмент спортивний]; Комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; Комерційне або промислове керування (Допомога у -); Комерційне інформування (Агентства -); Комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; Комплектування штату працівників; Комп'ютерні бази даних (Збирання інформації до -); Комп'ютерні бази даних (Упорядковування [систематизування] інформації -); Консультації для споживачів (Комерційна інформація і -) [центри підтримки споживачів]; Консультування фахове щодо підприємництва; Консультування щодо налагоджування справ; Консультування щодо штату працівників; Ліцензування товарів і послуг для інших (Комерційне керування -); Макетування реклами; Манекенники (Послуги -) для рекламування або сприяння продажеві; Маркетинг; Машинописні роботи; Множення документів; Написання рекламних текстів; Обробляння (Адміністративне -) замовлень на купівлю; Обробляння текстів; Огляд преси (Послуги щодо -); Оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; Оформляння вітрин; Оцінювання ділове; Передплачування газет [посередництво]; Передплачування телекомунікаційних послуг для інших; Підприємництво (Фахове консультування щодо -); Платіжні документи (Готування -); Податкові декларації (Складання -); Показ мод на рекламні потреби (Влаштовування -); Послуги з порівнювання цін; Послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; Послуги з розміщування рекламних матеріалів; Послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; Послуги секретарів; Послуги стенографістів; Послуги щодо переміщування підприємств (релокація); Послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; Послуги щодо фотокопіювання; Пошук спонсорів; Працевлаштовування (Служби -); Представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; Прогнозування економічне; Промислове керування (Допомога у комерційному або -); Психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; Публікування рекламних текстів; Радіорекламування; Реклама поштою; Реклами (Наймання [орендування] місця на -); Рекламний час на засобах інформування (Наймання -); Рекламні агентства; Рекламні матеріали (Наймання [прокат] -); Рекламні матеріали (Оновлювання, коригування та удосконалювання -); Рекламні матеріали (Розповсюджування -); Рекламні смуги (Готування -); Рекламні тексти (Написання -); Рекламні тексти (Публікування -); Рекламні фільми (Створювання -); Рекламування; Розвідування ділове; Роздрібний продаж (Представляння продуктів через засоби комунікації з метою -); Розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; Розповсюджування зразків; Розповсюджування рекламних матеріалів; Розсилання поштою рекламних матеріалів; Собівартість (Аналізування -); Споживачі (Комерційна інформація і консультації для -) [центри підтримки споживачів]; Сприяння продажеві [посередництво]; Стан рахунків (Складання звітів про -); Статистичні дані (Збирання -); Текст (Обробляння -); Тексти (Написання рекламних -); Телевізійне рекламування; Телекомунікаційні послуги (Передплачування -) для інших; Телемаркетинг; Телефонні відповідачі (Послуги -) для відсутніх абонентів; Торговельні автомати (Наймання [прокат] -); Упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; Фотокопіювальна техніка (Наймання [прокат] -); Штат працівників (Комплектування -); Штат працівників (Консультування щодо -); Шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; Ярмарки (Влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби;

Товари:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Послуги:

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45