• 0 800 210-990
  безкоштовно по Україні
 • +380 (44) 233-70-20
  телефон у Києві
 • безкоштовно в усьому світі

37 клас МКТП

Будування; лагодження; встановлювання устаткoвання.

Опис

До Класу 37 належать, головним чином, послуги, що їх надають підрядчики та субпідрядчики в капітальному будівництві, а також послуги приватних осіб та установ щодо відновлювання об'єктів у їхньому первісному вигляді або щодо утримування без змін їхніх фізичних і хімічних характеристик.

Зокрема, до Класу належать:

 • послуги щодо будування споруд, доріг, мостів, гребель та ліній передавання, а також
 • послуги підприємств, що виконують спеціальні будівельні роботи, наприклад, малярні,
 • водопровідні, покрівельні або роботи щодо встановлювання систем опалювання;
 • допоміжні послуги, пов'язані з будуванням, наприклад, вивіряння будівельних проектів;
 • будівельні роботи в суднобудуванні;
 • послуги щодо наймання [прокату] устаткoвання і будівничого приладдя;
 • послуги щодо лагодження, тобто заходи, спрямовані на відновлення будь-яких зношених,
 • пошкоджених, частково зіпсованих або зруйнованих об'єктів (відновлення будівель або
 • інших об'єктів, що стали непридатними, в їхньому первісному вигляді);
 • різні послуги щодо лагодження, наприклад, електроприладів, меблів, устаткoвання,
 • інструментів, знаряддя тощо;
 • послуги щодо утримування об'єктів у їхньому первісному стані без змін будь-яких характеристик (щоб з'ясувати відміни між цим Класом і Класом 40, див. Пояснювальні примітки до Класу 40).

До Класу не належать:

 • послуги щодо зберігання товарів, наприклад, одягу чи транспортних засобів (Кл. 39);
 • послуги щодо фарбування одягу чи тканин (Кл. 40).

Послуги:

Автомобілі (Технічне доглядання і лагодження -); Асфальтування; Барвильні картриджі (Перезаправляння -); Білизна (Прасування -); Брукування доріг; Будівельне ізолювання; Будівельне наглядання; Будівельні роботи в суднобудуванні; Будівлі (Очищання -) [зовні]; Будівлі [споруди] (Герметизація -); Будування хвилерізів, молів, дамб; Будування ярмаркових рундуків і крамниць; Бульдозери (Наймання [прокат] -); Буріння глибоких нафтових та газових свердловин; Вантажні підіймачі [ліфти] (Встановлювання і лагодження -); Взуття (Лагодження -); Вивіски (Фарбування і лагодження -); Відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; Відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; Відновлювання меблів; Відновлювання протекторів шин; Вікна (Встановлювання дверей і -); Встановлювання дверей і вікон; Вулканування шин [лагодження]; Герметизація будівель [споруд]; Годинники (Лагодження -); Гостріння ножів; Двері і вікна (Встановлювання -); Дезінфікування; Добування копалин; Дороги (Брукування -); Дорожні прибиральні машини (Наймання [прокат] -); Екскаватори (Наймання [прокат] -); Електроприлади (Встановлювання і лагодження -); Замки секретні (Лагодження -); Змащування транспортних засобів; Зносіння будівель; Зонти дощові (Лагодження -); Зрошувальні засоби (Встановлювання і лагодження -); Ізолювання будівельне; Інформування щодо лагодження; Інформування щодо споруджування; Кімнати-сейфи (Технічне доглядання і лагодження -); Кінопроектори (Лагодження і технічне доглядання -); Клепання; Комп'ютери (Встановлювання, технічне доглядання і лагодження -); Консультування щодо будівництва; Копалини (Добування -); Котли парові (Чищення і лагодження -); Крани [споруджувальна техніка] (Наймання [прокат] -); Кухонне устатковання (Встановлювання -); Лагодження (Інформування щодо -); Лагодження підводне; Лагодження секретних замків; Ладнання [штопання, латання] одягу; Лакування; Лискування транспортних засобів; Літаки (Технічне доглядання і лагодження -); Ліфти [вантажні підіймачі] (Встановлювання і лагодження -); Лудіння [поновлювання]; Машини і механізми (Встановлювання, технічне доглядання і лагодження -); Меблі (Відновлювання -); Меблі (Доглядання -); Меблі (Лагодження -); Миття автомобілів; Миття транспортних засобів; Музичні інструменти (Реставрування -); Мулярство; Мурування; Наглядання будівельне; Наймання [прокат] дренажних насосів; Насоси [помпи] (Лагодження -); Нафтопроводи (Прокладання і технічне доглядання -); Нищення шкідливих гризунів; Нищення шкідників, крім сільськогосподарських; Ножі (Гостріння -); Оббивання меблів; Оббивка меблів (Лагодження -); Обслуговування на станціях транспортних засобів [заправляння пальним і технічне обслуговування]; Одяг (Лагодження -); Одяг (Чищення -); Оздоблена білизна (Чищення -); Опалювальне устатковання (Встановлювання і лагодження -); Офісна техніка і обладнання (Встановлювання, технічне доглядання і лагодження -); Очищання будівель [всередині]; Очищання будівель [зовні]; Пальники (Технічне доглядання і лагодження -); Парасольки (Лагодження -); Перезаправляння барвильних картриджів; Печі (Встановлювання і лагодження -); Підводне лагодження; Підводне споруджування; Повітря (Встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання -); Пожежна сигналізація (Встановлювання і лагодження -); Покривання штучним снігом; Покрівельні роботи; Поновлювання одягу; Порти (Будування -); Послуги сажотрусів; Прання; Прання білизни; Прання білизни в пральнях; Прасування білизни; Прасування одягу парою; Прибирання вулиць; Протектори шин (Відновлювання -); Протикорозійне обробляння; Протикорозійне обробляння транспортних засобів; Протикрадіжна сигналізація (Встановлювання і лагодження -); Радіозавади (Усування -) в електричному устаткованні; Реставрування музичних інструментів; Реставрування творів мистецтва; Риштування [встановлювання риштовання]; Розробляння кар'єрів; Свердловини (Свердлування [буріння] -); Свердлування [буріння] свердловин; Сейфи (Технічне доглядання і лагодження -); Склади (Устатковування і лагодження -); Споруджувальна техніка (Наймання [прокат] -); Споруджування (Інформування щодо -); Споруджування заводів, фабрик; Споруджування *; Сухе чищення; Телефони (Встановлювання і лагодження -); Теслярські послуги; Техніка споруджувальна (Наймання [прокат] -); Технічне доглядання транспортних засобів; Технічне обслуговування басейнів; Тинькування; Транспортні засоби (Змащування -); Транспортні засоби (Лагодження -); Транспортні засоби (Лискування -); Транспортні засоби (Миття -); Транспортні засоби (Обслуговування на станціях -) [заправляння пальним і технічне обслуговування]; Транспортні засоби (Технічне доглядання -); Транспортні засоби (Чищення -); Трубопровідні слюсарно-технічні роботи; Фарбування будівель [всередині і зовні]; Фотоапарати (Лагодження -); Холодильне устатковання (Встановлювання і лагодження -); Хутро (Чищення і лагодження -); Чистильні машини (Наймання [прокат] -); Чищення вікон; Чищення одягу; Чищення оздобленої білизни; Чищення пемзою; Чищення піском; Чищення сухе; Чищення транспортних засобів; Шини (Вулканування -) [лагодження]; Шкідники (Нищення -), крім сільськогосподарських; Шкіра вичинена [ремінь] (Чищення і лагодження -); Шпалерні роботи; Штучний сніг (Покривання -);

Товари:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Послуги:

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45